Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
CÔNG BỐ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐÃ CẤP NĂM 2017 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

STT

Chứng chỉ năng lực

Số Quyết định

1

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2017

Quyết định số 45/QĐ-SXD ngày 22/3/2017

2

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2017

Quyết định số 55/QĐ-SXD ngày 4/4/2017

3

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2017

Quyết định số 61/QĐ-SXD ngày 12/4/2017

4

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2017

Quyết định số 64/QĐ-SXD ngày 18/4/2017

5

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2017

Quyết định số 70/QĐ-SXD ngày 25/4/2017

6

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2017

Quyết định số 75/QĐ-SXD ngày 05/5/2017

7

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 07 năm 2017

Quyết định số 76/QĐ-SXD ngày 12/5/2017

8

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 08 năm 2017

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/5/2017

9

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 09 năm 2017

Quyết định số 81/QĐ-SXD ngày 23/5/2017

10

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2017

Quyết định số 84/QĐ-SXD ngày 26/5/2017

11

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2017

Quyết định số 85/QĐ-SXD ngày 29/5/2017

12

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2017

Quyết định số 88/QĐ-SXD ngày 13/6/2017

13

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 13 năm 2017

Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 19/6/2017

14

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 14 năm 2017

Quyết định số 94/QĐ-SXD ngày 23/6/2017

15

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 15 năm 2017

Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 29/6/2017

16

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 16 năm 2017

Quyết định số 103/QĐ-SXD ngày 4/7/2017

17

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 17 năm 2017

Quyết định số 111/QĐ-SXD ngày 21/7/2017

18

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 18 năm 2017

Quyết định số 117/QĐ-SXD ngày 26/7/2017

19

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 19 năm 2017

Quyết định số 121/QĐ-SXD ngày 04/8/2017

20

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 20 năm 2017

Quyết định số 128/QĐ-SXD ngày 21/8/2017

21

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 21 năm 2017

Quyết định số 130/QĐ-SXD ngày 30/8/2017

22

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 22 năm 2017

Quyết định số 139/QĐ-SXD ngày 14/9/2017

23

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 23 năm 2017

Quyết định số 145/QĐ-SXD ngày 27/9/2017

24

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 24 năm 2017

Quyết định số 152/QĐ-SXD ngày 04/10/2017

25

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 25 năm 2017

Quyết định số 159/QĐ-SXD ngày 26/10/2017

26

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 26 năm 2017

Quyết định số 169/QĐ-SXD ngày 07/11/2017

27

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 27 năm 2017

Quyết định số 180/QĐ-SXD ngày 21/11/2017

28

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 28 năm 2017

Quyết định số 193/QĐ-SXD ngày 19/12/2017

29

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 29 năm 2017

Quyết định số 218/QĐ-SXD ngày 29/12/2017


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: