Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Thông báo về việc đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng


Thông báo số 23/TB-SXD ngày 20/02/2024 của Sở Xây dựng về việc đăng ký sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng

Theo đó, nhằm tạo thuận lợi cho các cá nhân khi nộp hồ sơ đề nghị cấp CCHN, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, Sở Xây dựng đề nghị các cá nhân có nhu cầu cấp CCHN đăng ký sát hạch trước khi nộp hồ sơ đề nghị cấp CCHN. Hồ sơ đăng ký sát hạch quy định tại khoản 1 Điều 77 Nghị định 15/2021/NĐ-CP (Mẫu số 02 Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 15/2021/NĐ-CP).

Chi tiết vui lòng tải Thông báo đính kèm.

Mẫu đơn đăng ký sát hạch tải Tại đây.


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: