Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Thông báo về việc đăng tải công khai thông tin Sàn giao dịch bất động sản Comhomes Phú Yên


Thông báo số 35/TB-SXD ngày 19/5/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về việc đăng tải công khai thông tin sàn giao dịch bất động sản Comhomes Phú Yên.

Chi tiết tại file đính kèm.


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: