Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
CÔNG BỐ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HĐXD CỦA TỔ CHỨC ĐƯỢC CẤP NĂM 2023

Stt

Chứng chỉ năng lực

Số Quyết định

1

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2023

Quyết định số 09/QĐ-SXD ngày 17/01/2023; kèm danh sách các chứng chỉ theo QĐ

2

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2023

Quyết định số 11/QĐ-SXD ngày 14/02/2023; kèm danh sácch các chứng chỉ theo QĐ

3

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2023

Quyết định số 20/QĐ-SXD ngày 01/3/2023; kèm danh sách các chứng chỉ theo QĐ

4

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2023

Quyết định số 27/QĐ-SXD ngày 17/3/2023; kèm danh sách các chứng chỉ theo QĐ

5

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2023

Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 07/4/2023; kèm danh sách các chứng chỉ theo QĐ

6

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2023

Quyết định số 42/QĐ-SXD ngày 24/4/2023; kèm danh sách các chứng chỉ theo QĐ

7

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 07 năm 2023

Quyết định số 48/QĐ-SXD ngày 11/5/2023; kèm danh sách các chứng chỉ theo QĐ

8

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 08 năm 2023

Quyết định số 54/QĐ-SXD ngày 29/5/2023; kèm danh sách các chứng chỉ theo QĐ

9

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 09 năm 2023

Quyết định số 58/QĐ-SXD ngày 15/6/2023; kèm danh sách các chứng chỉ theo QĐ

10

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2023

Quyết định số 64/QĐ_SXD ngày 06/7/2023 : kèm danh sách các chứng chỉ theo QĐ

11

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 15 năm 2023

Quyết định số 95/QĐ-SXD ngày 11/10/2023: Kèm danh sách chứng chỉ theo QĐ

12

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 16 năm 2023

Quyết định số 99/QĐ-SXD ngày 31/10/2023: kèm danh sách các chứng chỉ theo QĐ

13

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 17 năm 2023

Quyết định số 108/QĐ-SXD ngày 24/11/2023: Kèm danh sách các chứng chỉ theo QĐ

14

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 18 năm 2023

Quyết định số 115/QĐ-SXD ngày 12/12/2023:Kèm danh sách các chứng chỉ theo QĐ

15

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 19 năm 2023

Quyết định số 119/QĐ-SXD ngày 28/12/2023: Kèm danh sách các chứng chỉ theo QĐ

 

 

 


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: