Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
CÔNG BỐ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HĐXD CỦA TỔ CHỨC - NĂM 2024

Stt

Chứng chỉ năng lực

Số Quyết định

1

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2024

Quyết định số 12/QĐ-SXD ngày 18/01/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

2

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2024

 

3

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2024

Quyết định số 29/QĐ-SXD ngày 15/3/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

4

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2024

 

5

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2024

Quyết định số 48/QĐ-SXD ngày 25/4/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

6

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2024

Quyết định số 57/QĐ-SXD ngày 23/5/2024 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên

7

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 07 năm 2025

 

8

   

 

 

 


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: