Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Mọi câu hỏi (thắc mắc) của tổ chức, cá nhân gửi về Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên bằng một trong hai cách sau:
1. Gửi văn bản theo địa chỉ: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, 02A đường Lý Tự Trọng, Phường 7, thành phố Tuy Hòa.
2. Hoặc gửi tập tin văn bản: Về hòm thư công vụ: sxd@phuyen.gov.vn.
(Ghi chú: Trong văn bản câu hỏi (thắc mắc) đề nghị phải có thông tin: Tên tổ chức, cá nhân góp ý, địa chỉ, số điện thoại..., để Sở Xây dựng liên hệ)

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ số điện thoại: (0257) 3842789 đễ được hỗ trợ.
Hỏi đáp
Câu hỏi của bạn Nguyễn Thanh Tú, tại hòm thư ksnguyenthanhtu@gmail.com hỏi : Tổ chức thi công để được cấp chứng chỉ năng lực thi công công trình: Hạ tầng kỹ thuật (Công viên cây xanh) thì điều kiện của doanh nghiệp là gì; Chỉ huy trưởng và cán bộ kỹ thuật phải tốt nghiệp chuyên ngành nào để phù hợp với lĩnh vực nêu trên?
Câu hỏi của bạn Nguyen Thanh tại hòm thư nguyenthanhqbhcm@yahoo.com hỏi : 1. Tham gia thi cấp chứng chỉ lĩnh vực "Xây dựng dân dụng và công nghiệp hay lĩnh vực thiết kế hạ tầng kỹ thuật" để được đứng chủ nhiệm dự án phần kết cấu các công trình trên không?. 2. Phạm vi "thiết kế hạ tầng kỹ thuật" trong chứng chỉ do Bộ cấp tôi có thể đứng chủ trì thiết kế kết cấu các công trình về cấp thoát nước được không?.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: