Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
CÔNG BỐ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐÃ CẤP NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

STT

Chứng chỉ năng lực

Số Quyết định

1

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2020

Quyết định số 12/QĐ-SXD ngày 17/01/2020

2

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2020

Quyết định số 24/QĐ-SXD ngày 20/02/2020

3

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2020

Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 13/3/2020

4

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2020

Quyết định số 49/QĐ-SXD ngày 26/3/2020

5

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2020

Quyết định số 59/QĐ-SXD ngày 09/4/2020

6

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2020

Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 29/4/2020

7

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 07 năm 2020

Quyết định số 76/QĐ-SXD ngày 15/5/2020

8

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 08 năm 2020

Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 28/5/2020

9

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 09 năm 2020

Quyết định số 98/QĐ-SXD ngày 12/6/2020

10

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2020

Quyết định số 114/QĐ-SXD ngày 02/7/2020

11

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2020

Quyết định số 120/QĐ-SXD ngày 17/7/2020

- Quyết định số 120/QĐ-SXD phần 2

12

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2020

Quyết định số 128/QĐ-SXD ngày 07/8/2020

13

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 13 năm 2020

Quyết định số 134/QĐ-SXD ngày 25/8/2020

Quyết định Phụ lục

14

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 14 năm 2020

Quyết định số 145/QĐ-SXD ngày 09/9/2020

Quyết định Phụ lục

15

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 15 năm 2020

Quyết định số 151/QĐ-SXD ngày 24/9/2020

Quyết định Phụ lục

16

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 16 năm 2020

Quyết định số 164/QĐ-SXD ngày 14/10/2020

Quyết định Phụ lục

17

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 17 năm 2020

Quyết định số 170/QĐ-SXD ngày 30/10/2020

Quyết định Phụ lục

18

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 18 năm 2020

Quyết định số 177/QĐ-SXD ngày 12/11/2020

Quyết định Phụ lục

19

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 19 năm 2020

Quyết định số 194/QĐ-SXD ngày 04/12/2020

Quyết định Phụ lục

20

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 20 năm 2020

Quyết định số 210/QĐ-SXD ngày 24/12/2020

Quyết định Phụ lục


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: