Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Mọi ý kiến góp ý của tổ chức, cá nhân gửi về Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên bằng một trong hai cách sau:
1. Gửi văn bản theo địa chỉ: Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên, 02A đường Lý Tự Trọng, Phường 7, thành phố Tuy Hòa.
2. Hoặc gửi tập tin văn bản góp ý: Về hòm thư công vụ: sxd@phuyen.gov.vn

(Ghi chú: Trong văn bản góp ý đề nghị phải có thông tin: Tên tổ chức cá nhân góp ý, địa chỉ, số điện thoại..., để Sở Xây dựng liên hệ).
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc liên hệ số điện thoại: (0257) 3842789 đễ được hỗ trợ.
Góp ý dự thảo
Sở Xây dựng Phú Yên tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Quyết định bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Phú Yên thuộc lĩnh vực xây dựng
Mời tham gia góp ý dự thảo sửa đổi chức năng nhiệm vụ Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên
Lấy ý kiến dự thảo Chương trình hành động của BTV Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW
Mời tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên
Mời tham gia góp ý dự thảo Dự thảo Quyết định và Quy định một số nội dung về cấp Giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ trên địa bàn tỉnh Phú Yên.
Mời tham gia góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy định phân cấp, uỷ quyền và phân công nhiệm vụ trong quản lý đầu tư xây dựng đối với các dự án do tỉnh Phú Yên quản lý.
Dự thảo Quy định về đơn giá nhà, công trình xây dựng và vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh.
Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
Mời tham gia góp ý về dự thảo giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Mời tham gia góp ý dự thảo quy định về quản lý hạ tâng kỹ thuật đô thị trên địa bàn tỉnh Phú yên.

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: