Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
CÔNG BỐ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐÃ CẤP NĂM 2022 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

STT

Chứng chỉ năng lực

Số Quyết định

1

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2022

Quyết định số 03/QĐ-SXD ngày 05/01/2022

Quyết định Phụ lục

2

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2022

Quyết định số 07/QĐ-SXD ngày 18/1/2021

Quyết định Phụ lục

3

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2022

Quyết định số 09/QĐ-SXD ngày 26/01/2022

4 Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2022

Quyết định số 14/QĐ-SXD ngày 28/02/2022

5 Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2022

Quyết định số 26/QĐ_SXD ngày 18/3/2022

6

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2022

Quyết định số 30/QĐ-SXD ngày 31/3/2022

7 Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 07 năm 2022

Quyết định số 34/QĐ-SXD ngày 13/4/2022

8 Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 08 năm 2022

Quyết định số 38/QĐ-SXD ngày 28/4/2022

9 Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 09 năm 2022

Quyết định số 44/QĐ-SXD ngày 12/5/2022

 

10 Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2022

- Quyết định số 48/QĐ-SXD ngày 03/6/2022

- Phụ lục đính kèm Quyết định

11 Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2022

- Quyết định số 51/QĐ-SXD ngày 16/6/2022

- Phụ lục đính kèm Quyết định

12 Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2022

- Quyết định số 60/QD-SXD ngày 12/7/2022

- Phụ lục đính kèm Quyết định

...    

13

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 13 năm 2022

Quyết định số 70/QĐ-SXD ngày 29/7/2022

 

14

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 14 năm 2022

- Quyết định số 78/QĐ-SXD ngày 19/8/2022 - Phụ lục đính kèm Quyết định

15

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 15 năm 2022

- Quyết định số 90/QĐ-SXD ngày 15/9/2022 - Phụ lục đính kèm Quyết định

16

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 16 năm 2022

- Quyết định số 94/QD-SXD ngày 26/9/2022 - Phụ lục đính kèm Quyết định

17

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 17 năm 2022

- Quyết định số 111/QD-SXD ngày 14/10/2022 - Phụ lục đính kèm Quyết định

18

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 18 năm 2022

- Quyết định số 126/QD-SXD ngày 28/10/2022 - Phụ lục đính kèm Quyết định

19

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 19 năm 2022

- Quyết định số 133/QD-SXD ngày 18/11/2022 - Phụ lục đính kèm Quyết định

20

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 20 năm 2022

- Quyết định số 145/QD-SXD ngày 19/12/2022 - Phụ lục đính kèm Quyết định

21

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 21 năm 2022

- Quyết định số 156/QD-SXD ngày 27/12/2022

- Phụ lục đính kèm Quyết định

 


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: