Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
CÔNG BỐ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐÃ CẤP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

STT

Chứng chỉ năng lực

Số Quyết định

1

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2019

Quyết định số 08/QĐ-SXD ngày 15/01/2019

2

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2019

Quyết định số 17/QĐ-SXD ngày 28/01/2019

3

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2019

Quyết định số 30/QĐ-SXD ngày 30/3/2019

4

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2019

Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 4/4/2019

5

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2019

Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 18/4/2019

6

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2019

Quyết định số 58/QĐ-SXD ngày 08/5/2019

7

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 07 năm 2019

Quyết định số 73/QĐ-SXD ngày 27/5/2019

8

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 08 năm 2019

Quyết định số 79/QĐ-SXD ngày 18/6/2019

9

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 09 năm 2019

Quyết định số 100/QĐ-SXD ngày 08/7/2019

10

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2019

Quyết định số 121/QĐ-SXD ngày 29/7/2019

11

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2019

Quyết định số 135/QĐ-SXD ngày 14/8/2019

12

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2019

Quyết định số 153/QĐ-SXD ngày 30/8/2019

13

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 13 năm 2019

Quyết định số 166/QĐ-SXD ngày 24/9/2019

14

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 14 năm 2019

Quyết định số 179/QĐ-SXD ngày 18/10/2019

15

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 15 năm 2019

Quyết định số 202/QĐ-SXD ngày 31/10/2019

16

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 16 năm 2019

Quyết định số 213/QĐ-SXD ngày 19/11/2019

17

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 17 năm 2019

Quyết định số 221/QĐ-SXD ngày 05/12/2019

18

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 18 năm 2019

Quyết định số 237/QĐ-SXD ngày 25/12/2019


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: