Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
CÔNG BỐ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐÃ CẤP NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

STT

Chứng chỉ hành nghề

Số Quyết định

1

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2018

Quyết định số 21/QĐ-SXD ngày 31/01/2018

2

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư đợt 01 năm 2018

Quyết định số 22/QĐ-SXD ngày 31/01/2018

3

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01a năm 2018

Quyết định số 61/QĐ-SXD ngày 03/4/2018

4

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2018

Quyết định số 74/QĐ-SXD ngày 24/4/2018

5

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư đợt 02 năm 2018

Quyết định số 73/QĐ-SXD ngày 24/4/2018

6

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2018

Quyết định số 138/QĐ-SXD ngày 26/6/2018

7

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 03a năm 2018

Quyết định số 157/QĐ-SXD ngày 26/7/2018

8

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư đợt 04 năm 2018

Quyết định số 172/QĐ-SXD ngày 04/9/2018

9

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04a năm 2018

Quyết định số 170/QĐ-SXD ngày 30/8/2018

10

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04b năm 2018

Quyết định số 173/QĐ-SXD ngày 04/9/2018

11

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04c năm 2018

Quyết định số 196/QĐ-SXD ngày 02/10/2018

12

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư đợt 05 năm 2018

Quyết định số 217/QĐ-SXD ngày 16/11/2018

13

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2018

Quyết định số 216/QĐ-SXD ngày 16/11/2018

14

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 05a năm 2018

Quyết định số 225/QĐ-SXD ngày 27/11/2018


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: