Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
CÔNG BỐ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐÃ CẤP NĂM 2023

Stt

Chứng chỉ hành nghề

Số Quyết định

1

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2023

Quyết định số 40/QĐ-SXD ngày 12/4/2023: Danh sách đính kèm QĐ 

2

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Quyết định số 56/QĐ-SXD ngày 13/6/2023: Danh sách đính kèm QĐ

3

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2023

Quyết định số 69/QĐ-SXD ngày 16/7/2023: Danh sách đính kèm QĐ

4

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc (Đợt 2a)

Quyết định số 77/QĐ-SXD ngày 16/8/2023: Danh sách đính kèm QĐ

5

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc (Đợt 3a)

Quyết định số 94/QĐ-SXD ngày 22/9/2023: Danh sách đính kèm QĐ

6

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2023

Quyết định số 96/QĐ-SXD ngày 11/10/2023: Danh sách đính kèm QĐ

7

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc

Quyết định số 98/QĐ-SXD ngày 30/10/2023: Danh sách đính kèm QĐ

8

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc

Quyết định số 104/QĐ-SXD ngày 17/11/2023: Danh sách đính kèm QĐ

9

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế  kiến trúc

Quyết định số 118/QĐ-SXD ngày 19/12/2023: Danh sách đính kèm theo QĐ

10

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế kiến trúc

Quyết định số 120/QĐ-SXD ngày 29/12/2023: Danh sách đính kèm theo QĐ

11

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2023

Quyết định số 04/QĐ-SXD ngày 03/01/2024: Danh sách đính kèm theo QĐ

 

 

 

     

CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: