Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
CÔNG BỐ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐÃ CẤP NĂM 2021 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

STT

Chứng chỉ hành nghề

Số Quyết định

1

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2021

- Quyết định số 50/QĐ-SXD ngày 02/4/2021

- Phụ lục kèm theo Quyết định

2

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2021

- Quyết định số 156/QĐ-SXD ngày 05/11/2021

- Phụ lục kèm theo Quyết định

3

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc đợt 01 năm 2021

- Quyết định số 169/QĐ-SXD ngày 09/12/2021

- Phụ lục kèm theo Quyết định


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: