Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên quý III/2023


Báo cáo số 342/BC-SXD ngày 26/9/2023 của Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên về việc công bố thông tin về Nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh Phú Yên quý III/2023

Muốn biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý nhà và Hạ tầng kỷ thuật, điện thoại: (0257). 3842.062


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: