Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Hướng dẫn về nội dung báo cáo, cung cấp thông tin; thời hạn báo cáo; hình thức báo cáo dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản


    Ngày 20/9/2018 Sở Xây dựng có Hướng dẫn số 1834/HD-SXD về nội dung báo cáo, cung cấp thông tin; thời hạn báo cáo; hình thức báo cáo dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản

    Chi tiết văn bản xin tải file đính kèm bên trên.

    Muốn biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ Phòng Quản lý nhà và Hạ tầng kỷ thuật, điện thoại: (0257). 3842.062


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: