Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Hội nghị thẩm định Đồ án: Quy hoạch chung đô thị Chí Thạnh và vùng phụ cận đến năm 2035

     Sáng ngày 30/9/2021, tại Hội trường UBND tỉnh Phú Yên, Hội đồng thẩm định Đồ án Quy hoạch cấp tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định Đồ án: Quy hoạch chung đô thị Chí Thạnh và vùng phụ cận đến năm 2035. Chủ trì Hội nghị Đ/c Lê Tấn Hổ – PCT TT UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định. Tham dự Hội nghị có thành viên Hội đồng thẩm định và đại diện Thường trực huyện ủy Tuy An, UBND huyện Tuy An và lãnh đạo các phòng, ban thuộc UBND huyện Tuy An.

     Các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá, góp ý nhiều vấn đề tồn tại, cần bổ sung, làm rõ, nhằm giúp Chủ đầu tư và Đơn vị tư vấn hoàn thiện đồ án Quy hoạch; trong đó, mục tiêu chính là bảo tồn, tôn tạo phát huy giá trị di tích danh thắng và điều kiện tự nhiên của huyện Tuy An; quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội khung cho từng giai đoạn Quy hoạch và hướng đến phát triển Tuy An đạt tiêu chí đô thị loại IV vào năm 2024 và trở thành thị xã vào năm 2025. Kết quả: Các Thành viên Hội đồng thẩm định đồ án Quy hoạch cấp tỉnh thống nhất thông qua Đồ án, kèm theo các kiến nghị chỉnh sửa bổ sung theo ý kiến góp ý của thành viên Hội đồng. Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Đơn vị tư vấn hoàn thiện đồ án quy hoạch, trình Sở Xây dựng (Cơ quan thường trực của Hội đồng) xem xét, báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt theo quy định.

Tác giả: Trần Đắc Hoàng Quí


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: