Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Sở Xây dựng tổ chức tập huấn số hóa hồ sơ thủ tục hành chính

Triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, kế hoạch của tỉnh về công tác cải cách hành chính, Sở Xây dựng đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-SXD ngày 08/7/2022 về tập huấn xây dựng hồ sơ điện tử phục vụ nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến (dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng. Trong 02 ngày 27/7 và 28/7/2022, Sở Xây dựng tổ chức tập huấn để hướng dẫn cho công chức của UBND các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh cách thức số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính để đáp ứng nhu cầu triển khai thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành xây dựng.

            Tại buổi tập huấn, Sở cũng đã tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, chương trình, kế hoạch của cấp trên về công tác cải cách hành chính, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, triển khai thực hiện các nhiệm vụ đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ điện tử, hướng tới Chính quyền số, xã hội số và nền kinh tế số. Qua tập huấn đã góp phần nâng cao năng lực cho công chức làm công tác cải cách hành chính, giải quyết thủ tục hành chính của các địa phương và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Tác giả: Nguyễn Hoàng Sanh


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: