Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Sở Xây dựng tổ chức thẩm định Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Tâm, thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên

     Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh: Số 825/QĐ-UBND ngày 03/7/2023  về việc phê duyệt chủ trương lập Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Tâm, thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên, và số 1198/QĐ-UBND ngày 12/9/2023 vể việc phê duyệt dự toán kinh phí lập Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Tâm, thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên; đồng thời, tiếp nhận đề nghị của Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên về việc thẩm định Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Tâm, thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên; vào Sáng ngày 26/4/2024, Sở Xây dựng đã tổ chức cuộc họp để thẩm định Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Tâm, thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên, do Đ/c Nguyễn Văn Đồng, Phó giám đốc Sở Xây dựng - Chủ trì cuộc họp thẩm định, với sự tham gia của các sở, ngành, địa phương có liên quan, BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh và BCH Quân sự tỉnh.

     Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Tâm, thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên là Đồ án quan trọng để cụ thể hoá Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Việc tổ chức lập Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu công nghiệp Hòa Tâm, thuộc Khu kinh tế Nam Phú Yên đã được Chủ Đồ án phối hợp với Đơn vị tư vấn lập cơ bản phù hợp theo Quy chuẩn xây dựng hiện hành, theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040 và theo các ý kiến chỉ đạo của UBND Tỉnh.

     Kết quả, các thành viên dự họp cơ bản thống nhất nội dung Đồ án quy hoạch đã được trình bày, và góp ý một số vấn đề tồn tại, cần bổ sung, làm rõ, nhằm giúp Chủ đồ án và Đơn vị tư vấn hoàn thiện đồ án Quy hoạch. Trong đó, cần tập trung làm rõ giải pháp kết nối giữa Khu công nghiệp Hoà Tâm và khu Cảng Bãi Gốc, tính toán kỹ hơn về giải pháp quy hoạch hạ tầng kỹ thuật cấp thoát nước, năng lượng,… đáp ứng điều kiện hoạt động của Khu công nghiệp Hoà Tâm; đồng thời, làm rõ sự phù hợp lĩnh vực an ninh quốc phòng đối với khu vực biên giới biển, khu vực trọng yếu quốc phòng. Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Đơn vị tư vấn hoàn thiện đồ án quy hoạch, trình Sở Xây dựng xem xét, báo cáo kết quả thẩm định, làm cơ sở trình UBND tỉnh triển khai thực hiện các bước tiếp theo và xem xét phê duyệt theo quy định.

(Phòng QHKT&PTĐT)


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: