Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Người dân sử dụng tài khoản VNeID để thực hiện dịch vụ công trực tuyến từ ngày 01/7/2024

     Nhằm tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 59/2022/NĐ-CP ngày 05/9/2022 của Chính phủ về việc quy định về định danh và xác thực điện tử. Thời gian qua, Cổng Dịch vụ công quốc gia có thông báo sau ngày 01/7/2024 các tài khoản định danh điện tử được khởi tạo từ Cổng Dịch vụ công Quốc gia sẽ dừng hoạt động và thay thế bằng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an (VNeID) cung cấp.

     

     Theo đó, các tài khoản định danh điện tử được khởi tạo từ Cổng Dịch vụ công quốc gia được công dân sử dụng để đăng nhập thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia (dichvucong.gov.vn) và Cổng Dịch vụ công tỉnh Phú Yên (https://dichvucong.phuyen.gov.vn) sẽ dừng hoạt động và thay thế bằng tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an (VNeID) cung cấp. Công dân, cán bộ có tài khoản VNeID và Cổng Dịch vụ công quốc gia cần thực hiện các bước sau để thực hiện liên kết tài khoản trước ngày 01/7/2024:

     Bước 1: Kiểm tra tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia đã được cập nhật số căn cước công dân với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về Dân cư hay chưa? 
     - Đăng nhập vào Cổng Dịch vụ công quốc gia (https://dichvucong.gov.vn) bằng tài khoản được cấp bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia.
Nếu chưa được cập nhật, công dân sẽ thực hiện cập nhật số CCCD theo hướng dẫn sau khi đăng nhập, nếu đã được cập nhật số CCCD sẽ chuyển sang bước 2.

     Bước 2: Thực hiện đăng nhập vào tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an (VNeID) để hệ thống thực hiện liên kết tài khoản.
     - Nhấp chọn đăng nhập tài khoản VNeID để đăng nhập hệ thống.

     - Vào phần thông tin tài khoản, tại mục “thông tin định danh” để kiểm tra việc liên kết tài khoản Cổng Dịch vụ công quốc gia và tài khoản định danh điện tử được cấp bởi Bộ Công an (VNeID).

     Việc liên kết giúp cho dữ liệu, thông tin giấy tờ, kết quả điện tử đã có trong Kho dữ liệu cá nhân trên Cổng DVCQG tự động chuyển sang VNeID mức độ 2 để phục vụ tái sử dụng lại thông tin, giấy tờ khi nộp hồ sơ trực tuyến giúp giảm thiểu sự lãng phí và sai sót trong việc sử dụng giấy tờ truyền thống, tiết kiệm chi phí và thời gian cho người dân và Nhà nước. 

     Như vậy, việc dùng tài khoản định danh điện tử sẽ giúp cho công dân giảm được dùng nhiều tài khoản, cơ sở dữ liệu cá nhân được tích hợp, kết nối, giảm giấy tờ.

Để triển khai thực hiện có hiệu quả, thông suốt trong nộp hồ sơ trực tuyến tài khoản định danh điện tử theo chỉ đạo của Chính phủ (bắt đầu từ ngày 01/7/2024), Sở Xây dựng tổ chức hỗ trợ cho công dân cách thức đăng nhập Cổng DVC của tỉnh Phú Yên (địa chỉ https://dichvucong.phuyen.gov.vn). Mọi thắc mắc, khó khăn công dân liên hệ Trung tâm Phục vụ hành chính công của Tỉnh, Quầy Sở Xây dựng để được hỗ trợ trực tiếp hoặc gọi theo số điện thoại (0257.3812119) để được hướng dẫn.

Tác giả: Nguyễn Thị Dương Thơ


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: