Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024

     Nhằm để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng, chiều ngày 29/12/2023, Sở Xây dựng tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024. 
     Tham dự Hội nghị có lãnh đạo Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên, đại diện Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lãnh đạo các Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, thị xã, thành phố; đại diện Lãnh đạo Công ty Cổ phần cấp thoát nước Phú Yên; Lãnh đạo và Trưởng các phòng của Sở Xây dựng.
     Hội nghị đã đánh giá công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ năm 2024, nhấn mạnh các kết quả đạt được trong năm của Ngành, khái quát tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của Tỉnh:
     - Giá trị sản xuất ngành xây dựng trên địa bàn tỉnh ước năm 2023: Theo giá so sánh là 10.398,28 tỷ đồng - tăng 46% (Chia theo loại công trình: Công trình nhà ở 2.976,5 tỷ đồng, giảm 0,6%; công trình nhà không để ở 1.554,4 tỷ đồng, tăng 12%; công trình kỹ thuật dân dụng 5.483,9 tỷ đồng, tăng 126,9%; hoạt động xây dựng chuyên dụng 383,4 tỷ đồng, tăng 18,3%).
     - Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung năm 2023 ước đạt khoảng 93% (đạt theo chỉ tiêu đăng ký). 
     - Tỷ lệ đô thị hóa năm 2023 là 38,5%, dự ước đến năm 2025 sẽ đạt trên 45% theo chỉ tiêu đề ra.
     - Tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đô thị khoảng 47,3% (bằng với cùng kỳ năm 2022).
     - Tỷ lệ phủ kín quy hoạch chi tiết đô thị khoảng 26,4% (bằng với cùng kỳ năm 2022).
     Hội nghị đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý nhà nước và giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị, địa phương trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực xây dựng trên địa bàn tỉnh thời gian qua như: Công tác quản lý trật tự xây dựng; quản lý quy hoạch xây dựng; quản lý dự án đầu tư xây dựng;…
     Kết thúc Hội nghị Lãnh đạo Sở Xây dựng đã đề nghị trong năm tới, ngành Xây dựng tập trung một số nhiệm vụ sau:
     (1) Tập trung rà soát đánh giá có giải pháp để thực hiện quyết liệt, đạt kết quả cao nhất đối với 02 chỉ tiêu kinh tế - xã hội ngành Xây dựng cụ thể:
     Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt 45%; 
     Tỷ lệ dân số đô thị được cung cấp nước sạch đến năm 2025 đạt 95%.
     (2) Tiếp tục đầy mạnh công tác tổ chức thi hành pháp luật của Ngành, liên quan đến công tác quản lý đầu tư, vật liệu xây dựng và nhà ở thị trường bất động sản theo các Quyết định đã được UBND Tỉnh ban hành.
     (3) Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số ngành Xây dựng để thực hiện công khai và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.
     (4) Tiếp tục đẩy mạnh, quyết liệt hơn cải cách hành chính.
     (5) Quan tâm đến công tác lập quy hoạch xây dựng và phát triển đô thị.
     (6) Triển khai thực hiện kịp thời quy định công tác quản lý xây dựng.
     (7) Tiếp tục rà soát thực hiện các Kế hoạch của UBND Tỉnh về quản lý nhà ở và thị trường bất động sản, Hạ tầng kỹ thuật đô thị.
     (8) Tiếp tục quản lý chặt chẽ về quy hoạch vật liệu xây dựng, giá vật liệu xây dựng và chất lượng công trình.
     (9) Tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng.
     Để góp phần đạt kết quả cao nhất các chi tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025./.

Tác giả: Nguyễn Thị Dương Thơ


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: