Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Hội nghị thẩm định đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tuy Hòa và khu vực phụ cận, tỉnh Phú Yên đến năm 2040

     Sáng ngày 01/7/2022, tại Hội trường UBND tỉnh Phú Yên, Hội đồng thẩm định đồ án Quy hoạch cấp tỉnh tổ chức Hội nghị thẩm định Đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Tuy Hòa và khu vực phụ cận, tỉnh Phú Yên đến năm 2040. Đ/c Trần Hữu Thế – Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có thành viên Hội đồng thẩm định, đ/c Huỳnh Lữ Tân - Bí thư Thành ủy Tuy Hòa và đại diện lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

     Các thành viên Hội đồng thẩm định đã đánh giá, góp ý nhiều vấn đề tồn tại, cần bổ sung, làm rõ, nhằm giúp Chủ đồ án và Đơn vị tư vấn hoàn thiện Đồ án quy hoạch. Trong đó, mục tiêu chính là xây dựng thành phố Tuy Hòa thành đô thị hướng biển của quốc gia, trung tâm du lịch, giáo dục, đào tạo của vùng Nam Trung Bộ, Duyên hải miền Trung và Tây Nguyên; định hướng quy hoạch hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nhằm khai thác hết tiềm năng vốn có của thành phố Tuy Hòa, xây dựng một đô thị có bản sắc riêng, giảm thiểu tối đa ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và hướng đến phát triển thành phố Tuy Hòa đạt tiêu chí đô thị loại I vào năm 2025. Kết quả: Các thành viên Hội đồng thẩm định cấp tỉnh thống nhất thông qua Đồ án quy hoạch, kèm theo các kiến nghị chỉnh sửa bổ sung, hoàn thiện Đồ án. Trên cơ sở kết quả Hội nghị, Đơn vị tư vấn hoàn thiện Đồ án quy hoạch, trình Sở Xây dựng (Cơ quan thường trực của Hội đồng) thẩm định Đồ án và trình UBND tỉnh xem xét, triển khai các bước tiếp theo đúng quy định.

Tác giả: Trần Đắc Hoàng Quí


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: