Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Sở Xây dựng tiếp tục đẩy mạnh triển khai số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng

     Thủ tục hành chính thẩm định ngành Xây dựng có nhiều bản vẽ giấy khổ lớn nên gặp nhiều khó khăn trong công tác số hoá kết quả giải quyết thủ tục hành chính, với quyết tâm tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, Chính phủ điện tử, triển khai thực hiện quy định tại Khoản 7 Điều 12 Nghị định số 35/2023/NĐ-CP  ngày 20/6/2023 của Chính phủ, Sở Xây dựng có Văn bản số 150/SXD-VP ngày 22/01/2024 hướng dẫn Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư, các đơn vị tư vấn xây dựng cách thức nộp trực tuyến và số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính các hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, thẩm định thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở.

     Theo đó các chủ đầu tư đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia, hồ sơ thẩm định được nộp trực tuyến (hồ sơ bản giấy nộp tại Bộ phận một cửa Sở Xây dựng). Đối với các văn bản pháp lý có liên quan như Tờ trình, chủ trương, văn bản chấp thuận... trên khổ giấy A4 đính kèm bản điện tử (bản điện tử có ký số). Đối với các thuyết minh, hồ sơ dự toán xây dựng, bản vẽ chuẩn bị file mềm (không phải ký số) để đính kèm, chia file đính kèm thành từng nhóm có dung lượng mỗi file nhỏ hơn 50MB.

     Sau khi trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính, người đề nghị thẩm định có trách nhiệm nộp bản chụp (định dạng .PDF) tài liệu Báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế xây dựng đã đóng dấu thẩm định cho Sở Xây dựng trong thời  hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đã đóng dấu thẩm định. Sở Xây dựng cập nhật kết quả giải quyết thủ tục hành chính vào hồ sơ và trả lại chủ đầu tư trên Cổng Dịch vụ công của Tỉnh.

     Việc số hoá kết quả giải quyết TTHC thẩm định giúp cho cơ quan quản nhà nước,  chủ đầu tư khai thác, tái sử dụng trong giải quyết công việc, tiết kiệm chi phí lưu trữ bản giấy, giảm thời gian, chi phí thực hiện TTHC, nâng cao hiệu quả hoạt động.

Tác giả: Nguyễn Thị Dương Thơ


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC BXD
  • Hướng dẫn thực hiện báo cáo điện tử - Nhập và gửi Báo Cáo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: