Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Sở Xây dựng tổ chức hội nghị công bố công khai đồ án quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Thành Đông (tương lai), huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên

     Chiều ngày 18/01/2024, Sở Xây dựng đã chủ trì, phối hợp với UBND huyện Tây Hòa tổ chức Hội nghị công bố công khai Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Thành Đông (tương lai), huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị năm 2009.

     Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Thành Đông (tương lai), huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 05/01/2024. Theo đó, khu vực lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính xã Sơn Thành Đông, với quy mô diện tích nghiên cứu lập quy hoạch khoảng 8.137,87 ha; quy mô dân số đến năm 2035 khoảng 16.900 người; với tính chất là đô thị loại V, thị trấn trực thuộc huyện Tây Hòa; là đô thị trên trục đô thị hóa phát triển theo hướng Đông - Tây (Quốc lộ 29); là trung tâm dịch vụ du lịch, thương mại, dịch vụ phía Tây huyện Tây Hòa.

Ảnh: Lãnh đạo Sở Xây dựng bàn giao hồ sơ Đồ án Quy hoạch chung
cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan (Phóng viên)

     Đồ án Quy hoạch được duyệt là cơ sở để xây dựng các chương trình, đề án nâng loại đô thị theo lộ trình đề ra; đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo tiêu chí đô thị loại V; thu hút các dự án đầu tư; đồng thời, làm căn cứ để tổ chức quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, quản lý trật tự xây dựng theo định hướng của Đồ án Quy hoạch, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

     Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Tứ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đã bàn giao hồ sơ Đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Sơn Thành Đông (tương lai), huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên cho các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan đảm bảo theo quy định; đồng thời, đề nghị UBND huyện Tây Hòa tổ chức quản lý theo Đồ án Quy hoạch chung, Đồ án quy hoạch phân khu đã được phê duyệt phù hợp với quy định quản lý theo Đồ án Quy hoạch, tổ chức lập Đồ án Quy hoạch chi tiết các khu vực theo Đồ án Quy hoạch được duyệt; các Sở, ban, ngành liên quan phối hợp với UBND huyện Tây Hòa triển khai thực hiện các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng của địa phương đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất./.

Tác giả: Trần Phạm Khánh Lâm


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: