Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LĨNH VỰC XÂY DỰNG

DANH SÁCH TỔ CHỨC GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Stt

Tên tổ chức

Địa chỉ

Điện thoại

Quyết định thành lập

Nội dung giám định

Loại công trình

Văn bản

 

1

Trung tâm giám định chất lượng xây dựng thuộc Sở Xây dựng

02A Lý Tự Trọng, Phường 7, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

 

0257.3811 877

QĐ số  1228/QĐ-UBND ngày 14/8/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

- Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng.

- Giám định tư pháp về chất lượng khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng công trình.

- Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và sự cố công trình xây dựng.

- Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình.

- Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình và các chi phí khác có liên quan.

Dân dụng và Công nghiệp

QĐ số  1774/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Phú Yên

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số điện thoại hỗ trợ - Phòng Quản lý chất lượng và Vật liệu xây dựng: 0257.3842755


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC BXD
  • Hướng dẫn thực hiện báo cáo điện tử - Nhập và gửi Báo Cáo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: