Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
DANH SÁCH CÁ NHÂN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LĨNH VỰC XÂY DỰNG

Số điện thoại hỗ trợ- Phòng Quản lý chất lượng - Vật liệu xây dưng : 0257.3842755

DANH SÁCH CÁ NHÂN GIÁM ĐỊNH TƯ PHÁP LĨNH VỰC XÂY DỰNG

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Giới tính

Kinh nghiệm

Đơn vị công tác và địa chỉ

Lĩnh vực giám định

Loại công trình

Văn bản

1

Võ Ngọc Trúc

12/15/1987

Nam

06 năm

Đơn vị: Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng - Địa chỉ: 35 Lê Thành Tôn, phường 1, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. - ĐT: 057.3250092

 

Địa chỉ: Xã An Phú, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình.

Dân dụng & Công nghiệp

Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 29/7/2019

2

Huỳnh Anh Vũ

10/20/1983

Nam

08 năm

Đơn vị: Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng - Địa chỉ: 35 Lê Thành Tôn, phường 1, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. - ĐT: 057.3250092

 

Địa chỉ: Phường Phú Đông, TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

Giám định tư pháp về chất lượng thiết kế xây dựng công trình

Dân dụng & Công nghiệp

Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 29/7/2019

Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng

Dân dụng & Công nghiệp

 

Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình

Dân dụng & Công nghiệp

 

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình.

Dân dụng & Công nghiệp

 

3

Phạm Tấn Kiệt

10/1/1985

Nam

12 năm

Đơn vị: Công ty TNHH Vạn Hưng Tâm. - ĐT: 0392.940.136

 

Địa chỉ: Thôn Phước Khánh, xã Hòa Trị, huyện Phú Hòa

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

Dân dụng & Công nghiệp

Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 29/7/2019

Giám định tư pháp về chất lượng thiết kế xây dựng công trình

Dân dụng & Công nghiệp

 

Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng

Dân dụng & Công nghiệp

 

Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình

Dân dụng & Công nghiệp

 

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình

Dân dụng & Công nghiệp

 

4

Huỳnh Kim Tín

7/12/1984

Nam

06 năm

Đơn vị: Trung tâm giám định chất lượng xây dựng. - Địa chỉ: 02A Lý Tự Trọng, phường 7, Tp Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên. - ĐT: 057.3811.877

 

Địa chỉ: 78 Lạc Long Quân, KP 4, P. Phú Lâm, TP Tuy Hòa tỉnh Phú Yên

Giám định tư pháp về sự tuân thủ các quy định pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng

Dân dụng & Công nghiệp

Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 29/7/2019

Giám định tư pháp về chất lượng thiết kế xây dựng công trình

Dân dụng & Công nghiệp

 

Giám định tư pháp về chất lượng bộ phận công trình xây dựng, công trình xây dựng và giám định sự cố công trình xây dựng

Dân dụng & Công nghiệp

 

Giám định tư pháp về chất lượng vật liệu, sản phẩm xây dựng, thiết bị công trình

Dân dụng & Công nghiệp

 

Giám định tư pháp về chi phí đầu tư xây dựng công trình, giá trị công trình

Dân dụng & Công nghiệp

 

CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC BXD
  • Hướng dẫn thực hiện báo cáo điện tử - Nhập và gửi Báo Cáo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: