Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Thông báo triệu tập thí sinh tham gia vòng sát hạch (phỏng vấn) - Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng


Thông báo số 04/TB-HĐKTSH ngày 06/10/2023 của Hội đồng kiểm tra, sát hạch - Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng về việc Triệu tập thí sinh tham dự sát hạch về trình độ hiểu biết chung và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ (phỏng vấn) kỳ tiếp nhận vào làm viên chức không giữ chức vụ quản lý  tại Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng năm 2023


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: