Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Thông báo: Tài liệu Hội nghị đánh giá công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024

       Tài liệu Đánh giá tình hình thực hiện công tác quản lý nhà nước ngành Xây dựng năm 2023 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 (tải file tại đây)

 


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC BXD
  • Hướng dẫn thực hiện báo cáo điện tử - Nhập và gửi Báo Cáo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: