Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Thông báo về thời gian sát hạch cấp CCHN hoạt động xây dựng - Đợt 02 năm 2022


Trên cơ sở hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề đã được tiếp nhận, Sở Xây dựng thông báo đến các cá nhân tham gia hoạt động xây dựng có tên trong danh sách đính kèm về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề đợt 02 năm 2022, như sau:

1. Thời gian sát hạch: Bắt đầu từ 08h00 thứ Sáu ngày 24/6/2022

2. Địa điểm sát hạch: Tại Trường Đại học Xây dựng Miền Trung (Phòng thi số 101, dãy nhà A2); Địa chỉ: 24 Nguyễn Du, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thông tin chi tiết về kỳ thi sát hạch tại Thông báo số 83/TB-SXD ngày 15/6/2022 của Sở Xây dựng


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: