Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Thông báo danh mục tài liệu ôn tập Kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023


Ngày 04/10/2023, Hội đồng tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên ban hành Thông báo số 09/TB-HĐTDCC về danh mục tài liệu ôn tập cho kỳ thi tuyển dụng công chức tỉnh Phú Yên đợt 02 năm 2023.

Chi tiết thông báo xin vui lòng tải tại liên kết đính kèm.

 


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: