Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Thông báo: Thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 01 năm 2024

Sở Xây dựng có Thông báo số 33/TB-SXD ngày 19/3/2024 về thời gian sát hạch cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng - Đợt 01 năm 2024.

Chi tiết tải file thông báo (tại đây)

Muốn biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ theo số điện thoại: (0257).3812119 hoặc 3841133 đẽ được hỗ trợ.


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC BXD
  • Hướng dẫn thực hiện báo cáo điện tử - Nhập và gửi Báo Cáo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: