Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Công bố: Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng, đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên

     Ngày 27/11/2023 Sở Xây dựng Phú Yên ban hành các Quyết định công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng; đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên, gồm:

     1. Quyết định số 109/QĐ-UBND ngày 27/11/2023, Về việc công bố đơn giá nhân công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên (tải file tại đây);

     2. Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 27/11/2023, Về việc công bố giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Phú Yên (tải file tại đây);

     Muốn biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Xây dựng, số ĐT: (0257).3841133


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: