Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

     Ngày 30/3/2022, Sở Xây dựng ban hành Văn bản số 537/SXD-QLN, Hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến hoạt động kinh doanh bất động sản.

  Chi tiết nội dung của Văn bản số 537/SXD-QLN, ngày 30/3/2022 của Sở Xây dựng xin tải file (tại đây)

  Muốn biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Nhà và Hạ tầng kỷ thuật. Số ĐT: 0257.3842.062


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: