Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Thông báo công khai Đơn giá xây dựng công trình sửa đổi bổ sung (theo QĐ số 395 của UBND tỉnh) và Thông báo hướng dẫn lập dự toán của Sở Xây dựng

         Ngày 21/3/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc công bố đơn giá xây dựng công trình (sửa đổi, bổ sung) trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Đồng thời Sở Xây dựng ban hành Thông báo số 41/TB-SXD ngày 22/3/2022 Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo bộ Đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 sau khi được công bố sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định 395/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh.

Chi tiết Quyết định số 395/QĐ-UBND, ngày 21/3/2022 UBND tỉnh và Thông báo số 41/HD-SXD ngày 22/3/2022 của Sở Xây dựng (tải tại đây)

   Muốn biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Xây dựng, số ĐT: (0257).3841133


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: