Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Danh bạ

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI CÔNG CHỨC SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ YÊN

Stt

Họ và tên

Chức vụ

ĐT Cơ quan

ĐT Di động

Địa chỉ mail công vụ

 

Lãnh đạo Sở

 

 

 

1

Trần Xuân Túc

 Giám đốc

0257.3556777

0983.896.895

tranxuantuc@phuyen.gov.vn

2

Nguyễn Văn Đồng

Phó Giám đốc

0257.3843216

 0905.112.384

nguyenvandong@phuyen.gov.vn

3

Nguyễn Ngọc Tứ

Phó Giám đốc

0257.3843289

0983.909.664

nguyenngoctu@phuyen.gov.vn

           

I

Văn Phòng Sở (kí hiệu P1)

0257.3842.756

 

vp.sxd@phuyen.gov.vn

5

Nguyễn Văn Bông

Chánh Văn Phòng

0257.3842.789

091.4195.666

nguyenvanbong@phuyen.gov.vn

6

Nguyễn Hoàng Sanh

Phó Chánh V.P

 

0914.187.500

nguyenhoang

sanh@phuyen.gov.vn

7

Nguyễn Thị Hồng Minh

Chuyên viên văn thư

 

0935.450.609

nguyenthihongminh

@phuyen.gov.vn

8

Phạm Thị Tố Lan

Chuyên viên

 

0905.754.697

phamthitolan@phuyen.gov.vn

9

Phan Thị Minh

Kế toán viên

 

0941.363.345

phanthiminh@phuyen.gov.vn

10

Nguyễn Thị Dương Thơ

Chuyên viên

 

0359.668.711

nguyenthiduongtho@phuyen.gov.vn

11

Lê Quốc Thắng

Nhân viên Lái xe

 

0987.354.876

 

12

Trần Thị Bích Đào

Nhân viên phục vụ

 

0909.850.026

 

13

Võ Đình Hùng

Nhân viên bảo vệ

 

0934.887.725

 

II

Thanh tra Sở (kí hiệu P2).

0257.3841.328

 

thanhtra.sxd@phuyen.gov.vn

14

Nguyễn Bá Quang

Chánh thanh tra

 

0905.630.863

nguyenbaquang@phuyen.gov.vn

15

Ngô Trung Nhân

Phó Chánh th.tra

 

0946.843.593

ngotrungnhan@phuyen.gov.vn

16

Cao Văn Đến

Th.tra viên

 

 0933.366.229

caovanden@phuyen.gov.vn

17

Huỳnh Văn Đạo

Chuyên viên

 

0986.742.149

huynhvandao@phuyen.gov.vn

III

Phòng Quy hoạch, kiến trúc &Phát triển đô thị (kí hiệu P3).

0257.3843.891

 

qhkt.sxd@phuyen.gov.vn

18

Nguyễn Huy Toàn

Trưởng phòng

 

0913.110.220

nguyenhuytoan@phuyen.gov.vn

19

Huỳnh Đức Nam

Phó Trưởng phòng

 

0912.494.356

huynhducnam@phuyen.gov.vn

20

Trần Phạm Khánh Lâm

Ph.Tr. phòng

 

0903.091.996

tranphamkhanhlam@phuyen.gov.vn

21

Nguyễn Viết Du

Chuyên viên

 

0986.039.636

nguyenvietdu@phuyen.gov.vn

 

 

 

 

 

 

IV

Phòng Quản lý xây dựng (kí hiệu P4)

0257. 3841133

 

qlxd.sxd@phuyen.gov.vn

22

Nguyễn Thái Thịnh

Trưởng phòng

 

0914.010.932

nguyenthaithinh@phuyen.gov.vn

23

Nguyễn Thị Dung

Ph.Tr. phòng

 

0982.220.056

nguyenthidung@phuyen.gov.vn

24

Nguyễn Văn Hiệp

Chuyên viên

 

0988.557.080

Nguyenvanhiep89@phuyen.gov.vn

 

         

 

         
           

V

Phòng Quản lý Nhà và Hạ tầng kỹ thuật (kí hiệu P5)

0257.3842.062

 

qln.sxd@phuyen.gov.vn

25

Nguyễn Đình Phong

Trưởng phòng

 

0913.420.445

nguyendinhphong@phuyen.gov.vn

26

Võ Đức Toàn

Phó Trưởng phòng

 

 0909.113.895

voductoan@phuyen.gov.vn

27

Trần Thị Vũ Nguyên

Chuyên viên

 

0942.278.129

tranthivunguyen79@phuyen.gov.vn

28

Phùng Nguyên Vũ

Chuyên viên

 

0905.756.999

phungnguyenvu@phuyen.gov.vn

IV

Phòng Quản lý chất lượng và VL xây dựng (kí hiệu P6)

0257. 3842.755

 

qlcl.sxd@phuyen.gov.vn

28

Nguyễn Công Tiến

Ph.Tr. phòng

 

0976.307.663

nguyencongtien@phuyen.gov.vn

29

Tống Vũ Quốc Hoàng

Chuyên viên

 

0932.283.979

tongvuquochoang@phuyen.gov.vn

30

Nguyễn Thị Kim Tài

Chuyên viên

 

0965.463.685

nguyenthikimtai@phuyen.gov.vn

31

Nguyễn Văn Việt

Chuyên viên

 

 0905.359.019

nguyenvanviet83@phuyen.gov.vn

 

         

 

         

 

         

 

         

 

 

 

 

 

 

VII

Trung tâm Quy hoạch và tư vấn xây dựng

 

 

 

32

Nguyễn Đình Nghĩa

Giám đốc

 

0905.912.129

 

VIII

Trung tâm Giám định chất lượng xây dựng

 

 

 

33

Nguyễn Hữu Hoàng

Giám đốc

 

0983.183.729

 

 

 

 

 

 

 


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: