Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
4. TỔNG HỢP TÌNH HÌNH CÔNG KHAI NĂM 2020

STT

Tên báo cáo

Năm báo cáo

Biểu mẫu

Số QĐ/VB Công bố

Ngày công bố

Toàn văn

1

Báo cáo tình hình thực hiện công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020

2020

Mẫu số 01/CKNS-BC ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC

2399/SXD-VP

31/12/2019

 
 

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy
  • Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng DVC BXD
  • Hướng dẫn thực hiện báo cáo điện tử - Nhập và gửi Báo Cáo

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: