Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TU ngày 03/06/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Huỳnh Lữ Tân ĐT: 0913.451.755
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
  • Hướng dẫn chằng chống nhà cửa tránh bảo
  • Tạo tài khoản cổng dịch vụ công
  • Cách nộp hồ sơ trực tuyến
  • Hướng dẫn thực hiện bổ sung hồ sơ trực tuyến
  • Hướng dẫn nộp tiền trực tuyến phí, lệ phí qua tài khoản ATM

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: