Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025

      Ngày 30/11/2022 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1423/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025.

      Nội dung chi tiết của Kế hoạch trên tải file (tại đây).

     Muốn biết thêm thông tin xin vui lòng liên hệ với Phòng Quản lý nhà và Hại tầng kỹ thuật, ĐT: 0257.3842062


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: