Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Công khai thông tin tình hình thực hiện các thủ tục có liên quan đến dự án Khu nhà ở phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa (Gồm 58 Lô: Từ A1 đến A23, từ B1 đến B22, Từ C1 đến C13)

         Để công khai thông tin tình hình thực hiện các thủ tục có liên quan đến dự án Khu nhà ở phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa (Gồm 58 Lô: Từ A1 đến A23, từ B1 đến B22, Từ C1 đến C13)., Sở Xây dựng tổng hợp thông tin các văn bản đính kèm bên dưới.

Muốn biết thêm chi tiết liên hệ Phòng Quản lý Nhà và Hạ tầng kỹ thuật, theo số điện thoại: 0257.3842062

TỔNG HỢP, THÔNG TIN VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN

Stt

Nội dung văn bản

Tập tin đính kèm

1

Văn bản số 5574/UBND-ĐTXD ngày 31/10/2019 của UBND tỉnh Phú Yên "Công nhận chủ đầu tư dự án Khu nhà ở phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa (Gồm 58 Lô: Từ A1 đến A23, từ B1 đến B22, Từ C1 đến C13)".

Văn bản số 5574/UBND-ĐTXD ngày 31/10/2019

      


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: