Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
CÔNG BỐ CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐÃ CẤP NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

STT

Chứng chỉ năng lực

Số Quyết định

1

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2018

Quyết định số 13/QĐ-SXD ngày 22/01/2018

2

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2018

Quyết định số 23/QĐ-SXD ngày 05/02/2018

3

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2018

Quyết định số 47/QĐ-SXD ngày 19/3/2018

4

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2018

Quyết định số 68/QĐ-SXD ngày 13/4/2018

5

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2018

Quyết định số 81/QĐ-SXD ngày 27/4/2018

6

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 06 năm 2018

Quyết định số 88/QĐ-SXD ngày 14/5/2018

7

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 07 năm 2018

Quyết định số 110/QĐ-SXD ngày 28/5/2018

8

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 08 năm 2018

Quyết định số 124/QĐ-SXD ngày 14/6/2018

9

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 09 năm 2018

Quyết định số 137/QĐ-SXD ngày 26/6/2018

10

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 10 năm 2018

Quyết định số 151/QĐ-SXD ngày 13/7/2018

11

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 11 năm 2018

Quyết định số 163/QĐ-SXD ngày 06/8/2018

12

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 12 năm 2018

Quyết định số 164/QĐ-SXD ngày 20/8/2018

13

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 13 năm 2018

Quyết định số 186/QĐ-SXD ngày 07/9/2018

14

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 14 năm 2018

Quyết định số 195/QĐ-SXD ngày 02/10/2018

15

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 15 năm 2018

Quyết định số 203/QĐ-SXD ngày 19/10/2018

16

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 16 năm 2018

Quyết định số 215/QĐ-SXD ngày 16/11/2018

17

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 17 năm 2018

Quyết định số 221/QĐ-SXD ngày 04/12/2018

18

Danh sách cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đợt 18 năm 2018

Quyết định số 243/QĐ-SXD ngày 21/12/2018


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: