Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
CÔNG BỐ CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ĐÃ CẤP NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH PHÚ YÊN

STT

Chứng chỉ hành nghề

Số Quyết định

1

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 01 năm 2019

Quyết định số 15/QĐ-SXD ngày 25/01/2019

2

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 02 năm 2019

Quyết định số 47/QĐ-SXD ngày 16/4/2019

3

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư đợt 03 năm 2019

Quyết định số 80/QĐ-SXD ngày 18/6/2019

4

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư đợt 03a năm 2019

Quyết định số 128/QĐ-SXD ngày 31/7/2019

5

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 03 năm 2019

Quyết định số 81/QĐ-SXD ngày 18/6/2019

6

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư đợt 04 năm 2019

Quyết định số 142/QĐ-SXD ngày 20/8/2019

7

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04 năm 2019

Quyết định số 141/QĐ-SXD ngày 20/8/2019

8

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư đợt 04a năm 2019

Quyết định số 165/QĐ-SXD ngày 23/9/2019

9

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 04a năm 2019

Quyết định số 178/QĐ-SXD ngày 10/10/2019

10

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 05 năm 2019

Quyết định số 205/QĐ-SXD ngày 12/11/2019

11

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư đợt 05 năm 2019

Quyết định số 204/QĐ-SXD ngày 12/11/2019

12

Danh sách cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng đợt 05a năm 2019

Quyết định số 225/QĐ-SXD ngày 18/12/2019


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: