Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Thông báo: Công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức không giữ chức vụ quản lý tại Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng năm 2023


Thông báo số 65/TB-TTQH ngày 27/10/2023 của Trung tâm Quy hoạch và tư vấn xây dựng về việc Công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức không giữ chức vụ quản lý tại Trung tâm Quy hoạch và Tư vấn xây dựng năm 2023

(Chi tiết tải Thông báo số 65/TB-TTQH đính kèm)


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: