Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Thông báo: Công nhận kết quả kiểm tra, sát hạch tiếp nhận vào làm viên chức không giữ chức