Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Thông báo: Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo bộ Đơn giá xây dựng công trình theo Bộ đơn giá mới

      Ngày 28/11/2023 Sở Xây dựng Phú Yên có thông báo số 132/TB-SXD Hướng dẫn lập dự toán xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Phú Yên theo bộ Đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định số 2059/QĐ-UBND ngày 10/12/2020 đã được công bố sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định 395/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh.

      Chi tiết Hướng dẫn nêu trên xin vui lòng (tải file tại đây).

      Muốn biết thêm thông tin vui lòng liên hệ: Phòng Quản lý Xây dựng, số ĐT: (0257).3841133


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: