Sở Xây Dựng tỉnh Phú Yên
Chứng chỉ thiết kế hạ tầng kỹ thuật

Chứng chỉ thiết kế hạ tầng kỹ thuật

07:00 12/08/2019

Câu hỏi của bạn Nguyen Thanh tại hòm thư nguyenthanhqbhcm@yahoo.com hỏi :

Tôi tốt nghiệp đại học khoa xây dựng trường Đại học Bách khoa TPHCM chuyên ngành thủy lợi - thủy điện - cấp thoát nước và học lên thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp tại Đại học Bách khoa TPHCM. Tôi hành nghề trong lĩnh vực cấp thoát nước 10 năm (thiết kế phần kết cấu sắt thép.. trong các nhà máy nước, thiết kế kết cấu hầm van, bục chặn). 

1. Tôi có thể tham gia thi cấp chứng chỉ lĩnh vực "Xây dựng dân dụng và công nghiệp hay lĩnh vực thiết kế hạ tầng kỹ thuật" để được đứng chủ nhiệm dự án phần kết cấu các công trình trên không?.

2. Phạm vi "thiết kế hạ tầng kỹ thuật" trong chứng chỉ do Bộ cấp tôi có thể đứng chủ trì thiết kế kết cấu các công trình về cấp thoát nước được không?.

 

Sau khi nghiên cứu, Cục Quản lý hoạt động xây dựng có ý kiến trả lời như sau:

1. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 2 Thông tư số 08/2018/TT-BXD ngày 5/10/2018 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng và quản lý nhà thầu nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thì công dân Nguyen Thanh tốt nghiệp đại học khoa xây dựng trường Đại học Bách Khoa thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành thủy lợi - thủy điện - cấp thoát nước và có bằng thạc sỹ xây dựng dân dụng và công nghiệp, có chuyên môn đào tạo phù hợp khi xét cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, hạ tầng kỹ thuật

2. Theo quy định tại Khoản 8 Điều 1 Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng thì cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề thiết kế hạ tầng kỹ thuật hạng I do Bộ Xây dựng cấp được làm chủ nhiệm thiết kế xây dựng, chủ trì thiết kế, thẩm tra thiết kế bộ môn chuyên ngành của tất cả các cấp công trình cùng loại với công trình được ghi trong chứng chỉ hành nghề.

Nguốn: Trang Website Bộ Xây dựng


CÙNG CHUYÊN MỤC:

Tiếp nhận phản ánh việc thực hiện Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 15/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Giám đốc :
Trần Xuân Túc ĐT: 0983.896.895
Phó Giám đốc :
Nguyễn Văn Đồng ĐT: 0905.112.384
Chánh Thanh tra :
Nguyễn Bá Quang ĐT: 0905.630.863
  • Hướng dẫn số hóa _ký số hồ sơ nộp trực tuyến
  • Hướng dẫn đăng ký tài khoản Cổng dịch vụ công tỉnh để nộp hồ sơ trực tuyến
  • Giới thiệu Cổng dịch vụ công tỉnh Phú Yên
  • Sở Xây dựng tiếp tục duy trì phát huy CCHC năm 2020
  • Hướng dẫn eCabinet- Phòng họp không giấy

Thống kê truy cập

Tổng lượt truy cập: